Новини и събития

 • Покана за редовно Общо годишно отчетно събрание

  П О К А Н А

  за редовно Общо годишно отчетно събрание

  На основание чл.16, ал.1 и ал.3, т.1 от Закона за кооперациите и чл.18, ал.1 и ал.3, т.1 от Устава на кооперацията с Протокол № 3 от 01.03.2022 г., Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква редовно Общо годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 26.03.2022 г. (събота) от 9.00 часа в читалище „Пробуда“, с.Стойките при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови член – кооператори и прекратяване на членството на починалите и напусналите.

  2. Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2021 г. и основни насоки за развитието на кооперацията през 2022 г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори и разпределение на печалбата за 2021 г.

  3. Отчет за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2021 г. и Заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2021 г.

  4. Вземане на решения за :
  Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2021г.
  Одобряване на отчета на Контролния съвет за 2021 г.
  Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2021 г.
  Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
  Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика” през 2022 г.

  5. Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2022 г.

  6. Вземане на решение за предоставяне на средства на читалище „Пробуда 1903” с.Стойките за до оборудване на регистрирания национален музей на гайдата.

  При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 26.03.2022 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.

  Материалите за събранието са на разположение в офиса на кооперацията и на интернет адрес: www.borika.org.

  Уважаеми членове на кооперацията,
  Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.
  Телефон за контакти: 03095 / 83 11
  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.03095/8311, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Прикачени файлове:

   

 • Взетите решения на заседанието на УС проведено на 25.10.2021 г.

  1. УС приема плана за развитие на кооперацията през мандат 2021-2024 г.
  2. УС приема отчета за дейността на кооперацията за деветмесечието на 2021 г.
  3. УС дава съгласие за минимални продажни цени да останат актуалните цени към момента, като дава възможност на Председателя да ги променя в зависимост от търсенето и предлагането на пазара.
  4. УС определи комисия за приемане на ремонта на покрива на фурната.
  5. УС дава съгласие за прекратяване на договор за отдаване под наем с фирма „Кристиана 93” .
  6. УС определи минимална месечна наемна цена в размер на 50 лв. поотделно и 100лв. заедно без ДДС за отдаване под наем на търговски комплекс собственост на ГПК „Борика” .
  7. УС дава съгласие да се плати сметката за консумираната ел.енергия изразходвана за провеждане на ОС на 18.09.2021 г. към читалище „Пробуда” с.Стойките.

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Обява - отдава под наем ресторант и магазин

  На основание решение на Управителния съвет от 25.10.2021 г., ГПК „Борика“ с.Стойките

  ОТДАВА ПОД НАЕМ

  Търговски обект – ресторант и магазин с оборудване, намиращ се в с.Стойките, ул.Перелик № 13. Желаещите да наемат обекта е необходимо да представят писмени заявления съдържащи информация за дейността на фирмата.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден в присъствието на представител на ГПК „Борика“ .

  За повече информация на тел. 0879303099