Новини и събития

Обява - лятна почивка 22-26 август 2022г.

О Б Я В А

ГПК „Борика” с.Стойките уведомява всички собственици на гори,член-кооператори и клиенти на кооперацията,че администрацията и дървопреработващия цех към кооперацията няма да работят от 22.08.2022г. до 26.08.2022г.

Заповядайте отново на 29.08.2022г.

с.Стойките
Председател
04.08.2022г.