Новини и събития

Покана за редовно Общо годишно отчетно събрание

П О К А Н А

за редовно Общо годишно отчетно събрание

На основание чл.16, ал.1 и ал.3, т.1 от Закона за кооперациите и чл.18, ал.1 и ал.3, т.1 от Устава на кооперацията с Протокол № 3 от 01.03.2022 г., Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква редовно Общо годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 26.03.2022 г. (събота) от 9.00 часа в читалище „Пробуда“, с.Стойките при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови член – кооператори и прекратяване на членството на починалите и напусналите.

2. Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2021 г. и основни насоки за развитието на кооперацията през 2022 г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори и разпределение на печалбата за 2021 г.

3. Отчет за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2021 г. и Заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2021 г.

4. Вземане на решения за :
Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2021г.
Одобряване на отчета на Контролния съвет за 2021 г.
Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2021 г.
Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика” през 2022 г.

5. Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2022 г.

6. Вземане на решение за предоставяне на средства на читалище „Пробуда 1903” с.Стойките за до оборудване на регистрирания национален музей на гайдата.

При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 26.03.2022 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на кооперацията и на интернет адрес: www.borika.org.

Уважаеми членове на кооперацията,
Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.
Телефон за контакти: 03095 / 83 11
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.03095/8311, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Прикачени файлове: