Условия за поверителност, защита на личните данни и използването на бисквитки

I. Въведение
Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява, какво ще направим с личните ви данни.

Използвайки нашия уебсайт вие давате вашето съгласие с нашата политика за поверителност на личната информация и използването на бисквитки.

Съгласието за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

II. Събиране на лични данни
Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:
- информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
- информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
- информация като името ви, телефонния ви номер, имейл адреса ви, която въвеждате, когато изпращате форма за преложения за развитие в нашия уебсайт;
- информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
- информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
- всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица

III. Използване на личната ви информация
Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:
- администриране на нашите уебсайт и бизнес;
- персонализиране на уебсайта ни за вас;
- доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
- да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
- да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);
- справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
- предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
- потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни
- други цели.

Ако предоставите лична информация за публикуване в уебсайта ни, ние ще публикуваме и в противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което ни давате.

IV. Оповестяване на лични данни
Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

Може да оповестим личната ви информация:
- до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
- във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
- за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на риск);
- на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

V. Запазване на лична информация
Този раздел излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.

Въпреки другите разпоредби ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
- до степента, в която законът изисква от нас;
- ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
- за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на риск).

VI. Защита на личната ви информация:
- ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация
- ще съхраняваме личната информация, която осигурявате в нашия сайт, който е хостван от сървърите на СуперХостинг.БГ ЕООД
- ще съхранямаве вашите имейли в нашия профил в mail.bg
- вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.

VII. Изменения
От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата.

VIII. Вашите права
Можете да ни инструктирате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас – осигуряването на подобна информация ще бъде предмет на следните:
- Можем да удържим лична информация, която сте поискали, до степента, позволена от закона.
- По всяко време можете да ни инструктирате да не обработваме личната ви информация.

IX. Уебсайтове на трети страни
Нашият уебсайт включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

X. Актуализиране на информация
Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

XI. Бисквитки
Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките.

Бисквитките, които използваме в уебсайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу:
- използваме Google Analytics на уебсайта си, за да: разпознаваме компютър, когато един потребител посещава уебсайта / следим потребителите, докато те управляват уебсайта / подобряваме използваемостта на уебсайта / анализираме употребата на уебсайта / администрираме уебсайта / предотвратяваме измама, за да подобрим сигурността на уебсайта;
- бисквитки свързани с функционирането на уебсайта и отделните негови компоненти

Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уебсайта ни. Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви. Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове.