Новини и събития

Изплащането на наемите за 2023г. ще започне от 15.04.2024г.

С ъ о б щ е н и е

Уважаеми собственици на гори,

Изплащането на наемите за 2023г. по 42 лв. на декар ще започне от 15.04.2024г., като от 15 до 26 април ще изплащаме всеки работен ден в брой на касата на кооперацията суми до 500лв.

След това собствениците на гори ще имат избор от два варианта за получаване :

1. За суми до 500лв. в брой на касата на кооперацията всеки четвъртък на седмицата от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

2. За суми над 500лв. с превод по лична банкова сметка – за което всеки собственик трябва да заяви своето желание в счетоводството на кооперацията и изпрати удостоверение за банковата си сметка, ако е изпратил миналата година само да потвърди своето желание и за тази година.

01.04.2024г.
Председател: Тодор Райков
с.Стойките