Новини и събития

Администрацията и дървопреработващия цех няма да работят от 21 до 25.08.2023г.

О Б Я В А

ГПК „Борика” с.Стойките уведомява всички собственици на гори,член-кооператори и клиенти на кооперацията,че администрацията и дървопреработващия цех към кооперацията няма да работят от 21.08.2023г. до 25.08.2023г.

Заповядайте отново на 28.08.2023г.

с.Стойките / 01.08.2023г. 

Председател: Тодор Райков